بهترین خدمات میزبانی وب

چرا انگورهاست ؟

کنترل پنل

کلیه سرویس‌ها داری کنترل پنل Direct Admin می‌باشند.

امنیت و سرعت بالا

به دلیل استفاده از سرور‌های انگلستان کلیه سرویس‌ها از سرعت و امنیت بالایی برخوردار می‌باشند.

پشتیبانی 724

انگور هاست در تمامی روز‌های سال حتی ایام تعطیل در کنار شماست.

نام دامنهثبتانتقالتمدید
آیکن نام دامنه com130,000 تومان133,000 تومان133,000 تومان
آیکن نام دامنه com4,000 تومان8,000 تومان6,000 تومان
آیکن نام دامنه com270,000 تومان275,000 تومان275,000 تومان
آیکن نام دامنه com205,000 تومان210,000 تومان210,000 تومان
آیکن نام دامنه com485,000 تومان490,000 تومان490,000 تومان
آیکن نام دامنه com160,000 تومان165,000 تومان165,000 تومان
آیکن نام دامنه com185,000 تومان190,000 تومان190,000 تومان
آیکن نام دامنه com105,000 تومان110,000 تومان110,000 تومان
آیکن نام دامنه com90,000 تومان95,000 تومان95,000 تومان

ORG

165,000 تومان170,000 تومان170,000 تومان

ویژگی‌

مدیریت دامنه

دامنه را به راحتی می‌توانید در پروفایل خود مدیریت کنید.

تحویل آنی

امکان استفاده از دامنه در همان لحظه برای کاربران فراهم می‌باشد.